Your Company Logo Here

tel.: +420-257324507
fax: +420-257324508
dmsnet@dmsnet.cz

O naší společnosti

Společnost DMSnet s.r.o. se zabývá portfoliem služeb v oblasti analýzy, návrhu, vývoje, provozu a správy Internetových a intranetových aplikací.

Nabízíme vlastní aplikace na vnitropodnikové řešení vybraných procesů (příprava a evidence smluv, rezervace konferenčních místností, pracovních míst, objednávání vizitek, oprav automobilů, docházkové a knihovní aplikace). Spolu se svými partnery se specializujeme na zadávání a evidenci docházek zaměstnanců a jejich zpracování ve mzdových a personálních systémech.

Historie

Naše firma vznikla v roce 1995, kdy jsme získali našeho klíčového zákazníka, společnost Hewlett-Packard s.r.o. Postupem let se náš tým i objem realizované práce postupně zvětšoval, až jsme se počátkem roku 2004 transformovali na společnost s ručením omezeným.

Naše rozvíjející se firma DMSnet s.r.o. se od svého založení  zabývala vývojem intranetových aplikací v roli externího dodavatele společnosti Hewlett-Packard s.r.o. a jejich zákazníků. Poté se její zájem rozšířil na vývoj intranetových a internetových docházkových systémů, kde se ukázala možnost expanze na dosud neobsazenou část IT trhu. V současné době získala několik významných zakázek na zpracování docházkových systémů a personálních agend od renomovaných mezinárodních firem.

Nabízíme

  • Hotové SW produkty s možnostmi úprav na míru z oblasti docházkových systémů a vnitropodnikových agend. Výčet všech našich produktů si budete moci brzy prohlédnout na připravované stránce Produktů.
  • Služby související s analýzou, návrhem, vývojem a provozem Internetových a intranetových aplikací, dále programátorské služby a služby správy webového obsahu. Výčet všech námi nabízených služeb si budete moci brzy prohlédnout na připravované stránce Služeb.

Preferujeme dlouhodobou spolupráci s našimi klienty, kdy jsme schopni nabídnout flexibilitu, iniciativu, kreativitu a vysokou úroveň služeb na základě dobré znalosti potřeb a priorit klienta.

Zakládáme si na špičkové odbornosti a otevřených a vyvážených vztazích našimi klienty a partnery. Jsme přesvědčeni, že jen tak dokážeme správně odpovědět na každodenní výzvy naší doby.